Κατεβαίνετε υποψήφιος; Γιατί;


Κατεβαίνετε υποψήφιος; Γιατί;
Εργάζομαι ως δημοσιογράφος 30 και πλέον χρόνια αλλά επίσης δουλειά μου εδώ και 15+ χρόνια είναι η επικοινωνία πολιτικών προσώπων.  Προεκλογικά και μετεκλογικ…
Read more »